• slajd01
 • slajd02
 • slajd03
 • slajd04
 • slajd05
Usługi Projektowe Maciej Krasowski

Wykonujemy:

 • doradztwo i analizę prawną terenów przeznaczonych pod inwestycję,
 • wielowariantowe koncepcje architektoniczne i funkcjonalno-przestrzenne obiektów po uprzedniej analizie chłonności terenów inwestycyjnych,
 • kompleksową realizację wszystkich procedur prawno-budowlanych koniecznych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego oraz docelowo decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych,
 • budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki usługowe i handlowe, budynki przemysłowe,
 • projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych,
 • projekty budowlane dotyczące nadbudowy, przebudowy, rozbudowy oraz wszelkich innych modernizacji budynków,
 • projekty  w zakresie architektury krajobrazu –parków, przestrzeni publicznych, obiektów edukacji, kultury, sportu i wypoczynku – łowiska wędkarskie, place zabaw, zieleni towarzyszącej obiektom i inne,
 • adaptację projektów typowych do warunków terenowych;
 • ekspertyzy i opinie techniczne, operaty wodne, operaty środowiskowe,
 • opinie geotechniczne i badania geologiczno-inżynierskie, obsługę geodezyjną,
 • kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne,
 • dokumentację do celów przetargowych,
 • dokumentację marketingową promującą inwestycje: wizualizacje i projekty wnętrz,
 • wielobranżowy nadzór autorski,
 • doradztwo prawne dotyczące inwestycji w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych.
2018 © Usługi Projektowe Maciej Krasowski projekt graficzny: JotGieStudio ontwerp en implementering: α CMa Σείριος